SpeakLab Voice

Beskrivelse

Stemmen er et viktig arbeidsverktøy. De fleste bruker mer tid på å snakke enn å skrive. Journalister og fagfolk må beherske nye formater som web-tv og podcast. Forskere kniver om prosjektmidler gjennom korte, muntlige presentasjoner.

Mange fokuserer på hva de skal si. Men, hvordan du høres ut påvirker i høy grad inntrykket. På dette kurset lærer du hvordan du kan bruke stemmen din og få autoritet, hvordan bruke mikrofonen riktig og skape variasjon for å bli mer interessant å høre på.

Varighet: Normalt 3 timer

Kurset i stemmebruk kan også gjøres som foredrag, tilpasset din tidsramme. Det kan også fint kombineres med et Intro- eller Body language-kurs.

Kontakt oss om dette kurset
Kategori: