Personvernerklæring

Personvern, nettbasert behandling av personvernopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for SpeakLab AS sine nettsider. SpeakLab AS (org.no. 997 082 761) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsiden: speaklab.no

Personopplysninger som behandles

Speaklab samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

Eksempler på informasjon som innhentes:

 • Navn
 • Telefonnummer og E-postadresser
 • firmanavn
 • firmaadresse/fakturaadresse
 • matallergier/vegetarkost ol.
 • Informasjon om din bruk av nettsiden, i form av blant annet hvilke undersider som besøkes. Denne informasjonen anonymiseres slik at det ikke kan knyttes til deg som person.

Hvordan informasjonen innhentes

SpeakLab samler inn opplysninger gjennom skjemaene på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi denne informasjonen, kan vi være hindret fra å gi deg tilgang til våre tjenester og produkter.

Eksempel på våre skjema:

 • Kontaktskjema
 • påmeldingsskjema
 • Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev på e-post

Formålet med informasjonen som innhentes

 • For å kunne kommunisere med deg effektivt
 • For å kunne sende deg relevant informasjon om våre tjenester og produkter
 • For å kunne sende deg tilbud om kurs vi tror er relevante for deg
 • For å kunne tilpasse våre tjenester til dine behov og ønsker
 • For å kunne gjøre fakturering effektiv
 • For å kunne analysere trafikk på nettsidene våre og gjøre endringer basert på dette

Vi legger informasjon du gir oss inn i vårt system. Dette gjør at vi kommunisere med deg effektivt og sende deg relevant informasjon. Opplysningene blir ikke brukt til annet enn formålene vi oppgir her.

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjonen innhentes via våre skjema. Den lagres deretter i våre systemer i SpeakLab. Ta gjerne kontakt for mer informasjon om dette.

Oppbevaringstid vil variere avhengig av behov. Det vil blant annet være avhengig av:

 • Din interesse for at vi skal holde kontakt med deg.
 • Sannsynlighet for at informasjonen skal være relevant for oss og deg i fremtiden (f.eks. ved ettersending av kursbevis).
 • Vårt behov for å ha kontroll med fakturering.

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring av deg. Kontakt oss på:

E-post: post@speaklab.no eller telefon: 55 32 32 30

Verifisering av din identitet kan være nødvendig før informasjon slettes.

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men SpeakLab kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsidene våre. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av SpeakLab AS.

Rettigheter

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensinger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at SpeakLas AS ikke har overholdt sine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på: www.datatilsynet.no

Kontaktinformasjon

Telefon: 55 32 32 30

Post@speaklab.no

SpeakLab AS, Vestre Torggate 22, 5015 Bergen